Opleiding grootschalige incidenten

Als brandweerzone organiseren we op regelmatige basis opleidingen en oefeningen. Door regelmatig te oefenen zorgen onze brandweermannen en -vrouwen ervoor dat steeds voldoende voorbereid zijn op uiteenlopende scenario's.

Met het Ros Beiaard in aantocht deed zich de ideale gelegenheid voor om de opleiding 'grootschalige incidenten' te organiseren. In de maand mei zijn er verschillende oefenmomenten georganiseerd geweest in de Oude Hollandse Kazerne in Dendermonde. De cursisten kregen hier eerst de nodige theorie om vervolgens meteen aan de slag te kunnen gaan met praktijkoefeningen.

Tijdens de oefening werd een ontploffing in scène gezet. Het is de taak van de brandweer om slachtoffers in veiligheid te brengen, verdachte individuen te herkennen, gewonden te helpen, ... Om de oefening realistisch te laten verlopen waren er verschillende simulanten aanwezig.

Voor deze oefening konden we rekenen op het Rode Kruis Dendermonde. 

In 2016 is de opleiding TECC en awareness in het leven geroepen. Na enkele jaren merkte men op dat er een vervolg nodig was waarop de opleiding 'grootschalig incidenten' tot stand gekomen is. De opleiding heeft tot doel om meer aandacht te hebben voor potentieel dreigende gevaren om ons heen, in het kader van preventieve opdrachten waar een groot aantal mensen zich op een klein oppervlak bevinden. Dit op een praktijkgerichte manier.

De opleiding is een primeur binnen de Belgische brandweer. We zijn als zone dan ook zeer trots hier aan te kunnen meewerken. 

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2022
Opleiding grootschalige incidenten