Vacature: Bijzonder rekenplichtige (m/v)

Brandweerzone Oost gaat op zoek naar een bijzonder rekenplichtige (m/v). Alle informatie omtrent de functie, de voorwaarden, het aanbod en hoe te solliciteren kan je terugvinden in onderstaande oproep:

20200707 Bijzondere rekenplichtige_Functieprofiel.pdf

Functie

De bijzondere rekenplichtige is, onder het gezag van het zonecollege, verantwoordelijk voor het budgettair en financieel
beheer van de zone.
De eerste taak is het opstellen van een begroting, het opvolgen van het boekhoudsysteem volgens de wettelijke bepalingen en
het opvolgen van procedures in verband met uitgaven, inningen en verwerking.
De bijzondere rekenplichtige is tevens verantwoordelijk voor:
• De ontvangsten en de uitgaven van de brandweerzone;
• Boekhouding van de brandweerzone;
• Het kasbeheer van de brandweerzone;
• Het opmaken van de jaarrekeningen en de begrotingsrekening

Wie zoeken we?

Komen in aanmerking om zich kandidaat te stellen:
1. De huidige financieel directeurs en voormalige financieel beheerders van de gemeenten die deel uitmaken van de
zone of van een andere zone;
2. De voormalige financieel beheerders van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten die
deel uitmaken van de zone of van een andere zone;
3. De gewestelijke ontvangers;
4. De bijzondere rekenplichtigen van de politiezones;
5. De personeelsleden van een gemeente die al dan niet deel uitmaakt van de zone die voldoen aan de voorwaarden
om benoemd te worden tot financieel directeur van een gemeente, tot voormalig financieel beheerder van een
gemeente, financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, gewestelijke ontvanger of
bijzondere rekenplichtige van een politiezone, met uitzondering, in voorkomend geval, van een leeftijdsvoorwaarde.
6. De personeelsleden van de provincie waartoe de zone behoort die voldoen aan de voorwaarden om benoemd te
worden tot financieel beheerder van een gemeente, tot voormalig financieel beheerder van een gemeente,
voormalig financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, gewestelijke ontvanger of
bijzondere rekenplichtige van een politiezone, met uitzondering, in voorkomend geval, van een leeftijdsvoorwaarde.

De zoneraad legt de vereiste minimum leidinggevende ervaring op 3 jaar.
De bijzondere rekenplichtige treedt in functie minimaal binnen 3 maanden vanaf zijn aanwijzing door het college.

Hoe solliciteren?

Kandidaten kunnen hun uitgebreide motivatiebrief en gedetailleerde CV waaruit blijkt dat zij/hij aan de voorwaarden voldoet per brief of e-mail, gericht aan de burgemeester Piet Buyse, ten laatste op 30/11/2020 verzenden naar:
Oude vest 150
9200 Dendermonde
personeelsdienst@zoneoost.be.


Verplichte documenten:
• Een motivatiebrief waarin tevens wordt toegelicht hoe u de toevertrouwde opdrachten zal uitvoeren, rekening
houdend met de opdrachten die opgesomd zijn in de wet van 15 mei 2007;
• Een uitgebreid curriculum vitae met vermelding en ter staving van de in het profiel vermelde vereisten.
Enkel de volledige kandidaturen, ten laatste op 30/11/2020, worden in aanmerking genomen.


Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 19 november 2020
Vacature: Bijzonder rekenplichtige (m/v)
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.