Aanpak Aziatische hoornaars

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die inheemse insectensoorten bedreigt. De voorbije jaren werd geprobeerd om alle nesten van Aziatische hoornaars te verdelgen. Ondanks de inspanningen is het duidelijk dat de Aziatische hoornaar gevestigd is. Uitroeien is onmogelijk geworden. Daarom is er deze nieuwe aanpak. 

Eerst moeten we toelichten hoe een Aziatische hoornaar nesten bouwt. Een Aziatische hoornaar maakt twee soorten nesten: een primair nest in het voorjaar en een secundair nest vanaf half juli. Vooral die secundaire nesten zijn belangrijk om te verdelgen: hier worden nieuwe koninginnen grootgebracht. Hoe meer secundaire nesten overleven, hoe meer Aziatische hoornaars er volgend jaar zullen zijn. 


Aanpak

De aanpak is afhankelijk van of het om een primair of om een secundair nest gaat.

Primaire nesten (kleinere nesten, niet op grote hoogte):

Als het om een hinderlijk nest gaat (in de buurt van woningen), mag de brandweer het nest verdelgen. Je kan het melden via ons e-loket. Verdelging kost €40.

Als het nest niet hinderlijk is, meld je het via www.vespawatch.be. Het nest wordt niet verdelgd.
Wil je toch een nest laten verdelgen, dan staat het je vrij om een private verdelger in te schakelen. 


Secundaire nesten (op grote hoogte, met een doorsnede van 80 cm of meer):

Om te voorkomen dat er volgend jaar te veel Aziatische hoornaars zijn, worden deze nesten verdelgd door de vzw RATO. Hiervoor werden door de overheid middelen voorzien. 

Je meldt het nest via www.vespawatch.be. Dit wordt doorgegeven aan de vzw RATO die de verdelging op zich neemt. U krijgt hiervoor geen factuur. Hoe zie je het verschil tussen een primair en een secundair nest

Een primair nest is 50 tot 80 cm groot en kan zowel in de natuur (bomen, hagen ...) als in of aan gebouwen voorkomen. 

Een secundair nest is doorgaans groter (met een doorsnede van 80 cm of meer) en is altijd hoog gevestigd, meestal hoger dan 10 meter. Deze nesten komen vooral voor in bomen. 

Links zie je een primair nest, rechts een secundair nest. (bron: M. Segers & Ovillegas)


Hoe herken je een Aziatische hoornaar?

Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3 centimeter groot. Het insect is overwegend zwart van kleur met een geel-oranje band op het achterlijf. De uiteinden van de poten zijn opvallend geel. 

Helaas verwarren veel mensen de Europese hoornaar met de Aziatische hoornaar. De Europese hoornaar ziet er gevaarlijk uit, maar is zachtaardig en enorm nuttig. 


Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 16 augustus 2023
Aanpak Aziatische hoornaars