Wat doet de brandweer?

De brandweer blust branden. Maar wat doet ze nog meer? Heel wat! De brandweer redt mensen uit geblokkeerde liften, verdelgt wespennesten, reinigt de de openbare weg, verzorgt signalisatie, pompt ruimtes leeg, voert controlebezoeken uit, geeft brandpreventieadvies, ... 

De brandweer helpt je graag, al kan dit niet altijd gratis. Een overzicht van de tarieven kan je terugvinden in ons retributiereglement

Voor bepaalde zaken kan je geen beroep doen op de brandweer. Hieronder kan je een beknopt overzicht terugvinden van wat de brandweer niet doet. Let op! Dit is een niet-limitatieve lijst:

  • Verdelgen van bijen of hommels
  • Wegnemen kauwennesten
  • Vullen van zwembaden 
  • Vullen van regenputten
  • Bestrijden van processierupsen
  • ...
Laatst bijgewerkt op 21 juni 2019
Wat doet de brandweer?
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.