logo
Brandweerzone
Oost Oost-Vlaanderen
Dringend hulp nodig?
bel 112
Bouwaanvragen

Alle stedenbouwkundige aanvragen met architect moeten verplicht gebeuren via het digitale omgevingsloket. Dit loket kan u terugvinden via deze link.

Bij dergelijke aanvragen moeten er brandweerplannen toegevoegd worden. De inhoud, de vorm- en naamgeving van deze plannen zijn omschreven in de normenboeken. Bijvoorbeeld: evacuatiewegen moeten in het groen worden aangeduid, oppervlakten moeten worden weergegeven, draairichtingen van deuren moeten op de plannen aangeduid zijn,...

Deze normenboeken kan u hier raadplegen.

Aanvullend op bovenstaande gegevens, wordt er gevraagd om de aanstiplijst(en) van Brandweerzone Oost bij uw aanvraag toe te voegen. Deze informatie is nodig om uw project zo correct mogelijk te kunnen evalueren. De aanstiplijsten kan u hier downloaden:

Indien uw project niet voorzien is van correcte plannen of als er informatie ontbreekt, bestaat de kans dat de brandweerzone uw aanvraag ongunstig zal adviseren.

Alvorens er een bouwaanvraag wordt ingediend, kan u eventueel een voorafgaandelijk advies aanvragen. Specifieke vragen of problemen kunnen worden voorgelegd aan de brandpreventionist. Dit voorafgaandelijk advies is niet gratis, voor tarieven verwijzen wij naar het retributiereglement

Een voorafgaandelijk advies kan worden aangevraagd via preventie@zoneoost.be.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 12 januari 2021
Bouwaanvragen