logo
Brandweerzone
Oost Oost-Vlaanderen
Dringend hulp nodig?
bel 112
Vacature sergeant - beroeps

Brandweerzone Oost is één van de 34 hulpverleningszones in België. We verenigen de brandweerdiensten voor de steden en gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren, Zele en binnenkort ook Wichelen en Moerbeke.

Met ruim 350 brandweerlieden beschermen we op een dagelijkse basis 200.000 inwoners over een gebied van 351 km². Brandweerzone Oost is een organisatie die zijn inwoners de klok rond beschermt, beveiligt en adviseert. Om dit te bereiken, scholen onze medewerkers zich continu bij en beschikken ze over kwalitatief materiaal.

Onze brandweerzone werkt voornamelijk met vrijwillige brandweerlieden. Zij worden bijgestaan door ons beroepspersoneel en door administratieve diensten. Om ons brandweerkorps nog te versterken zijn we op zoek naar een beroeps sergeant via aanwerving, mobiliteit of professionalisering!


Jobinhoud?

De functiebeschrijving voor sergeant is een combinatie van de drie federale functieprofielen die werden gepubliceerd in het ministerieel besluit van 8 oktober 2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, meer bepaald de functiebeschrijving sergeant (bijlage), administratief technisch deskundige (bijlage) en operationeel deskundige (bijlage). Deze persoon zal ook een takenpakket opnemen binnen de directie Operaties, directie Logistiek of directie Risicobeheersing.

FB sergeant.pdfFB administratief-deskundige.pdfFB operationeel deskundige.pdf
Bijkomende informatie:


Voor meer informatie over het werkregime, verloning en voordelen, toelatings-, aanwervings- en benoemingsvoorwaarden en het selectieprogramma, zie de publicatie hieronder.

Publicatietekst beroeps sergeant.pdf

Hoe kan je solliciteren?

Solliciteren kan uiterlijk tot donderdag 6 juni 2024 om 23.59 uur via onderstaand e-formulier (bij voorkeur), via solliciteren@zoneoost.be met als vermelding “selectieprocedure beroeps sergeant” of via een schrijven ter attentie van Ellen Roels, Oude Vest 150 te 9200 Dendermonde. De datum van verzending van het e-formulier/e-mailbericht/poststempel wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend. 

Uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 23.59 uur dienen alle gevraagde documenten (zie publicatietekst) in pdf te zijn bezorgd.

Heb je vragen?

  • Wil je meer informatie over functie inhoud, neem dan contact op met Luc Van Waes, majoor - directeur Risicobeheersing, via 0478 10 19 56 of luc.vanwaes@zoneoost.be
  • Wil je meer informatie over de selectieprocedure, neem dan contact op met Ellen Roels, HR-verantwoordelijke, via 0477 85 48 10 of ellen.roels@zoneoost.be.


Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 06 mei 2024
Solliciteren kan via onderstaand formulier

Vul onderstaand e-formulier in om je kandidaat te stellen als sergeant - beroeps.

Persoonlijke gegevens
Keuze van selectieprocedure waarvoor je in aanmerking komt

Voor deze functie zal gelijktijdig een aanwervings-, mobiliteits- en professionaliseringsprocedure plaatsvinden. Dit met identieke proeven en scoring en er zal zowel een aanwervings-, mobiliteits- als professionaliseringsreserve van twee jaar aangelegd worden. De zoneraad zal bij vacante plaatsen de reserve aanspreken waar zich de kandidaat met de hoogste score bevindt.

Aanwerving met een aanwervingsreserve van twee jaar
Mobiliteit met een mobiliteitsreserve van twee jaar
Professionalisering met een professionaliseringsreserve van twee jaar
Bijlagen aanwervingsprocedure

Kandidaturen kunnen uiterlijk tot donderdag 6 juni 2024 om 23.59 uur ingediend worden. De datum van verzending van het e-formulier wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend. Enkel kandidaturen die onderstaande documenten in pdf opladen, worden weerhouden.

Om te solliciteren voor deze vacature moet je in het bezit zijn van een rijbewijs B.
Enkel kandidaten die ten laatste op de dag van de schriftelijke proef het FGA midden- of hoger kader voorleggen, mogen aan het examen deelnemen. Een FGA behalen doe je door proeven af te leggen bij een erkend opleidingscentrum. Meer info hierover kan je online vinden: https://brandweer.be/nl/federaal-geschiktheidsattest.
Model 595. Dit model is bestemd voor activiteiten waarvoor er geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld. Dit model kan meestal onmiddellijk afgeleverd worden door de gemeente/stad waar je woont.
Bijlagen mobiliteitsprocedure

Kandidaturen kunnen uiterlijk tot donderdag 6 juni 2024 om 23.59 uur ingediend worden. De datum van verzending van het e-formulier wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend. Enkel kandidaturen die onderstaande documenten in pdf opladen, worden weerhouden.

Om te solliciteren voor deze vacature moet je in het bezit zijn van een rijbewijs B.
Model 595. Dit model is bestemd voor activiteiten waarvoor er geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld. Dit model kan meestal onmiddellijk afgeleverd worden door de gemeente/stad waar je woont.
Toelatingsvoorwaarden: * Actief in dienst zijn * Een graadanciënniteit van minimum twee jaar in de graad van sergeant hebben (aanwervingsstage niet inbegrepen) * Voldoen aan de voorwaarden die in de functiebeschrijving vermeld staan * Beschikken over een vermelding “voldoende”, ”goed” of “zeer goed” bij de laatste evaluatie * Geen niet-doorgehaalde tuchtsanctie hebben
Bijlagen professionaliseringsprocedure

Kandidaturen kunnen uiterlijk tot donderdag 6 juni 2024 om 23.59 uur ingediend worden. De datum van verzending van het e-formulier wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend. Enkel kandidaturen die onderstaande documenten in pdf opladen, worden weerhouden.

Om te solliciteren voor deze vacature moet je in het bezit zijn van een rijbewijs B.
Model 595. Dit model is bestemd voor activiteiten waarvoor er geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld. Dit model kan meestal onmiddellijk afgeleverd worden door de gemeente/stad waar je woont.
* Benoemd zijn als vrijwillig personeelslid * Voldoen aan de voorwaarden die in de functiebeschrijving vermeld staan * Een graadanciënniteit van minimum twee jaar in dezelfde en/of in een hogere graad hebben (aanwervingsstage niet inbegrepen) * Beschikken over een vermelding “voldoende”, ”goed” of “zeer goed” bij de laatste evaluatie * Geen niet-doorgehaalde tuchtsanctie hebben.
Akkoord
Vacature sergeant - beroeps