Wettelijke brandpreventie
Reglementering en regelgevingBouwaanvragenDigitaal interventieplan


* Corona maatregelen *

Controlebezoeken ter plaatse en voorbesprekingen zijn vanaf 8 juni 2020 mogelijk, volgens de hieronder weergegeven richtlijnen.

Vanaf 18 mei 2020 zijn dringende controlebezoeken mogelijk volgens dezelfde richtlijnen. Controlebezoeken in ziekenhuizen en ouderenvoorzieningen worden nog niet uitgevoerd. 

 

Het uitgangspunt is pre-handling. Controlebezoeken worden maximaal administratief voorbereid. Dossiers worden in het algemeen maximaal digitaal en telefonisch behandeld.

Wanneer onze preventionisten ter plaatse komen vragen we met onderstaande voorwaarden rekening te houden:

  • Tijdstip. Tijdens het bezoek wordt de preventionist begeleid door maximaal één vertegenwoordiger van de inrichting. Controles vinden bij voorkeur plaats wanneer geen andere personen aanwezig in de gehele inrichting (bv. buiten winkeluren / buiten de schooluren, ...). Indien dit niet haalbaar is kunnen meerdere personen in de bezochte ruimtes aanwezig zijn en dit onder voorwaarde dat in elke ruimte alle social distancing maatregelen kunnen gerespecteerd worden. 
  • Overlegmomenten. Deze geschieden 1 op 1. Het gebeurt dat er bij aankomst of vertrek nog een overleg plaats vindt. Er worden bij dit overleg geen documenten fysiek overhandigd. Alle nodige documenten dienen op voorhand digitaal bezorgd te worden (pre-handling). Indien toch nog extra informatie moet worden uitgewisseld gebeurt dit digitaal (tijdens of na het overleg). 
  • Ontsmetting. Zowel bij aankomst als vertrek moet er de mogelijkheid bestaan om handen te ontsmetten.
  • Rondgang. Tijdens de rondgang moet de afstand van 1,5 meter tussen alle aanwezigen steeds gegarandeerd blijven.
  • Register. Brandweerzone Oost zal een aanwezigheidslijst bijhouden van elke ontmoeting. In geval van besmetting kan iedereen snel gecontacteerd worden.
  • Voorafgaande wederzijdse goedkeuring van de werkwijze. Voor beide aanwezigen moet een voorafgaandelijke overeenstemming zijn per e-mail van de werkwijze en door beiden erkent als de veiligste manier waarop alle social distancing maatregelen toegepast zullen worden. We verwachten als minimum maatregel dat de aanwezigen een mondmasker dragen. Indien er strengere veiligheidsvoorschriften gelden in de voorziening zullen deze eveneens nageleefd worden.


De brandweer geeft het wettelijk vereist technisch advies, aan de hand van een brandpreventieverslag, inzake brandveiligheid en houdt toezicht op de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven veiligheidsmaatregelen bij:

  • omgevingsvergunning
  • de uitbating van publiek toegankelijke inrichtingen (logies, dagverblijven, PTI's, ...)
  • de organisatie van manifestaties
  • ...

De brandweer houdt hierbij rekening met de wetgeving en regelgeving van verschillende niveaus (federaal, gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten).

Eengezinswoningen zijn niet onderworpen aan een brandpreventiereglementering. Ze worden dan ook niet door de brandweer gecontroleerd. Wil je een aantal tips om de brandveiligheid in je woning te verbeteren? Klik snel even door naar brandveilig samenleven voor een aantal tips.

De preventiedienst kan je bereiken via preventie@zoneoost.be 

Let op! Dit advies is doorgaans niet gratis. Meer informatie over de tarieven kan je vinden in het retributiereglement.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 10 september 2021
Wettelijke brandpreventie